2de jaar - Latijn - moderne wetenschappen

 

Latijn

moderne wetenschappen

  BASISVORMING  | 26 | BASISVORMING  | 26 |
levensbeschouwing 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 2 2
labo natuurwetenschappen 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 5 5
plastische opvoeding 1 1
techniek 2 2
wiskunde 4 4
  BASISOPTIE  | 6 | BASISOPTIE  | 6 |
Latijn 4 -
labo  Natuurwetenschappen 2 2
economie - 2
  COMPLEMENTAIR  COMPLEMENTAIR | 2 |
SLIM * | STEM   2
  TOTAAL  | 32 | TOTAAL  | 32 |

 * SLIM: School-Loopbaan-In-Modules | Economie - Humane Wetenschappen - STEM/ ICT - Talen - Wetenschappen |