1ste graad

Wie naar EDP komt, kiest er in principe voor om door te stromen binnen ASO, het Algemeen Secundair Onderwijs, en de nadruk te leggen op het verwerven van kennis. 
We begeleiden je tijdens de eerste twee schooljaren om een doordachte keuze te kunnen maken.

 

Het 1ste jaar

 

‘Ontdekken’

In het eerste middelbaar start je in de ‘brede eerste graad’ waarin we kiezen om je optimaal voor te bereiden op de rest van het middelbaar en op verder doorstromen naar het hoger onderwijs of de universiteit.

EDP leerlingen leven in een boeiende, maar complexe wereld. Vanuit vele invalshoeken en informatiebronnen begeleiden we hen in de eerste graad op hun ontdekkingstocht naar fascinerende processen in STEM (Science - Technology - Engineering - Mathematics) in cultuur, in klassieke talen, geschiedenis en burgerschap, in talen en in SLIM (School – Loopbaan – In - Modules).

'SLIM'

In het eerste jaar doorloop je het modulair systeem ‘School-Loopbaan-In-Modules’. Door ‘ervaringen’ kom je meer te weten over de verschillende studierichtingen . Enkel op deze manier kan je een doordachte keuze maken … SLIM gezien, toch!

In het eerste jaar kan je kiezen voor de opties 'Klassieke talen' of 'Communicatie en wetenschap'.

 

Het 2de jaar

Sinds de herstructurering van het onderwijs kiezen de leerlingen in het tweede jaar naast het algemene basispakket voor een basisoptie. 

De basisopties (5 lesuren per week) die we op EDP aanbieden zijn:
-    Economie en organisatie
-    Klassieke talen
-    Maatschappij en welzijn
-    Moderne talen en wetenschappen
-    STEM-wetenschappen

Het grote doel van de basisopties is het verruimen en verdiepen van de basisvorming. 

Het opzet is een brede observatie en oriëntatie van de leerlingen in functie van de keuze van een studiedomein en een studierichting in de tweede graad. Leerlingen kunnen hun interesses, motivatie of intrinsieke mogelijkheden verder verkennen en zo een gemotiveerde keuze maken voor een studiedomein en een studierichting in de tweede graad.  


Basisoptie Economie en organisatie

 • 5u economie

Bij deze basisoptie komen 6 thema’s aan bod:

 • De economische kringloop: relaties tussen consument, producent, overheid en buitenland.
 • De consument: aankoopgedrag en aankoopkanalen, gebruik van courante betaalmiddelen, loonschema.
 • Ondernemen en organisatie: vraag en aanbod, logistiek, marketing, administratie.
 • De overheid: impact op de prijs van goederen en diensten, impact van de EU op jongeren.
 • Het buitenland: belang en impact van buitenlandse handel.
 • Ondernemerschap: plannen en uitvoeren van een economisch project, met inbegrip van communicatie.
 • Onderzoekend aan de slag: een onderzoek over een economisch probleem uitvoeren.
 • ICT: vaardigheden functioneel toepassen

 

Basisoptie Klassieke talen

 • 4u Latijn
 • 1u Grieks

Binnen de klassieke talen zijn er drie hoofddoelstellingen:

 • De Romeinse en Griekse taal en cultuur onderzoeken.
 • Latijnse en Griekse teksten begrijpen.
 • Aspecten van de taal, cultuur, kunst, waarden, geschiedenis en de maatschappij van de Grieken en Romeinen bestuderen.

 

Basisoptie Maatschappij en welzijn

 • 5u maatschappij en welzijn

Binnen maatschappij en welzijn komen volgende 4 thema’s aan bod:

 • Het sociaal gedrag van mensen en menselijke relaties onderzoeken.
 • Aspecten van psychologie, sociologie, pedagogie, biologie en hun kijk op mens en samenleving. 
 • Het belang van gezondheid leren begrijpen en een gezonde, persoonlijke levensstijl ontwikkelen. 
 • Sociale en communicatieve vaardigheden toepassen

 

Basisoptie Moderne talen - wetenschappen

 • 2u natuurwetenschappen
 • 3u taallabo (taaloverschrijdende projecten)

Deze basisoptie kan opgesplitst worden in twee luiken:

 • Taallabo, waarin 4 thema’s aan bod komen:

o    Een vergelijkend onderzoek binnen de talen uitvoeren volgens een stappenplan
o    Specifieke groepen en (sub)culturen op basis van taal
o    Communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels
o    Fictie lezen, kijken en luisteren

 • Wetenschappen, ook op te splitsen in 4 onderdelen:

o    De wetenschappelijke methode toepassen bij een onderzoek
o    Wetenschappelijke vaardigheden onder de knie krijgen
o    Wiskundige vaardigheden aanscherpen
o    Informatie opzoeken, verwerken en presenteren


Basisoptie STEM-wetenschappen

 • 3u natuurwetenschappen
 • 1u wiskunde
 • 1u techniek

Binnen deze optie wordt er gefocust op 8 doelstellingen:

 • Vragen stellen en problemen definiëren
 • Modellen ontwikkelen en gebruiken
 • Onderzoek plannen en uitvoeren
 • Data voorspellen, analyseren en interpreteren
 • Wiskundig redeneren en algoritmisch denken
 • Verklaringen opbouwen en oplossingen ontwerpen
 • Argumenteren op basis van data
 • Informatie verzamelen, evalueren en communiceren

 

Lessentabellen

Lessentabel 1ste jaar

Lessentabel 2de jaar