Economie

richting economie

Vraag je je wel eens af: 

 • Hoe zit de beurs in elkaar?
 • Welke betalingstechnieken zijn er allemaal? Wat zijn de nieuwe tendensen?
 • Hoe komt het dat het nettoloon zoveel lager ligt dan het brutoloon?
 • Welke invloed heeft de overheid op jouw leven?
 • Wat bepaalt consumentengedrag?

Kortom, je hebt een hart voor economie?

 • Dan kan je vanaf de 2e graad de studierichting economie kiezen met een focus op talen, wetenschappen of wiskunde. Bovendien kan je in de 3e graad in een logisch vervolg kiezen tussen de richtingen Economie talen, Economie wetenschappen of Economie wiskunde.
 • De leerstof wordt gekoppeld aan de actualiteit, waardoor je meer inzicht zal verwerven in het economisch functioneren van de samenleving.
 • Je leert onderzoeksvragen opstellen, uitwerken, interpreteren en voorstellen aan je medeleerlingen.
 • Je zoekt relevante informatie op het net.
 • Je zal de kans krijgen om je talent als ondernemer te bewijzen in de minionderneming.
 • Je kan je getuigschrift voor bedrijfsbeheer behalen (noodzakelijk om je eigen zaak te beginnen).

Mogelijke studierichtingen na het middelbaar


Master:

Toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelswetenschappen, ...


Prof. bachelor:

bedrijfs-, strategisch-, office -, KMO -, logistiek management, marketing, accountancy en fiscaliteit, financiën en verzekeringswezen, rechtspraktijk, ...

 

Lessentabellen

Lessentabel 3de jaar economie

Lessentabel 4de jaar economie