Economische wetenschappen

Accentverschuivingen binnen de opleiding 

Ten opzichte van de ‘oude’ ASO-richting Economie blijft boekhouden een belangrijk onderdeel. Daarnaast valt het luik handelseconomie weg ten voordele van algemene economie en is een component abstracte wiskunde toegevoegd. 

Visie op de studierichting 

Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad

In tegenstelling tot de studierichting Bedrijfswetenschappen omvat deze studierichting dus een abstracter niveau van wiskunde. 

Leerlingenprofiel 

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde. 

Overgang naar de derde graad 

Economische wetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad: 

· Bedrijfswetenschappen
· Economie-ModerneTalen 

· Economie-wiskunde 

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen:

Econ wet 1Econ wet 1B