Praktische informatie

Infoavond ' Volgend jaar naar het middelbaar'

Ouders van leerlingen uit het zesde leerjaar zijn uitgenodigd op dinsdag 26 februari 2o19 om 19.oo uur op de 'de overstap van basisschool naar EDP'-infoavond.

Wijze zesdejaars laten we die avond proeven van een paar lesjes Latijn, natuurwetenschappen, Engels, STEM, ...

 

Openklasdag 2019

Ouders én leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar worden vriendelijk uitgenodigd op zondag 5 mei 2o19 vanaf 11.oo uur om zich onder te laten dompelen in de typische EDP-sfeer ...

 

Inschrijvingsdecreet | inschrijvingsperiodes 2019-2020

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt. Scholen met capaciteitstekorten werken vanaf dit schooljaar verplicht met digitale aanmelding voor inschrijvingen. Onze school heeft een maximumcapaciteit per jaar. Aanmelden, in het secundair onderwijs, gebeurt vanaf maandag 1 april 2019, de inschrijvingen starten op woensdag 29 mei 2019.

De voorrangsregels voor broers en zussen en kinderen van personeel blijft behouden.

Er wordt gewerkt met een loting om vrije plaatsen toe te kennen waardoor er automatisch een evenwichtige spreiding is van leerlingen. Bij een gunstige loting bepaalt de hoogste schoolkeuze van de leerling in welke school hij zich kan inschrijven.

 

Schoolafspraken en - werking

Schooluren - dagindeling     

Lesuur 1   8:20 -   9:10
Lesuur 2   9:10 - 10:00
Lesuur 3 10:00 - 10:50
Pauze  
Lesuur 4 11:05 - 11:55
Lesuur 5 |of middagpauze | 11:55 - 12:45
Middagpauze 12:45 - 12:55
Lesuur 6 |of middagpauze | 12:55 - 13:45
Lesuur 7 13:45 - 14:35
Lesuur 8 14:35 - 15:25
Lesuur 9 | of avondstudie | 15:25 - 16:15
Avondstudie * 16:15 - 17:00

* Leerlingen kunnen steeds in de studie terecht tot 17 uur.

Schoolrestaurant - middagmaaltijden

Het schoolrestaurant beschikt over een zelfbedieningstoog waar maaltijden worden geserveerd aan democratische prijzen. Er is een dagelijkse keuze uit:

Warme maaltijd   |inclusief saladbar 4.95 euro
Vegetarische maaltijd   | inclusief soep & dessert | 5.40 euro
Portie friet  1.95 euro
Belegde broodjes | 8 varianten  | 3.00 euro
Verse soep 0.90 euro
Dessert 0.90 euro
Salad Bar 2.00 euro

Een eigen lunchpakket kan ook ...

 

Schoolkosten

We streven ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. Alle handboeken worden tijdens de zomervakantie besteld bij Schoolsupply. Fotokopieën, agenda, werkboeken en bepaald verbruiksmateriaal worden verplicht aangekocht.

 

Hieronder een oplijsting van de vermoedelijke kostprijzen tijdens een schooljaar.

Huur

€ *

Koop

€ *

Extra activiteiten

€ *
Handboeken  50  Leerwerkboeken   150 Didactische uitstap  
Locker 20 Cursussen  * 100 Sportdag  
Fiets 0.5 Communicatie ( Planningsagenda-Smartschool ) 15  GWP Maasmechelen - 1a  200 
    Vakgebonden verbruiksmateriaal 15  GWP Voeren - 2 aso 140
    Historische atlas   26  Parijs - 3 aso 40
    Geografische wereldatlas  31  Amsterdam - 4 aso 140
    Wetenschappelijk rekenmachine (TI30XB-Multiview ) 15 Londen | Berlijn - 5 aso 325
    Grafisch rekenmachine  (TI-84+) 95 Barcelona - 6 aso 700
    Sportoutfit 19    Rome ( vrijblijvend ) 700

 * Richtprijzen gebaseerd op aankopen / prijzen 2018 (reizen 2018)  - Kopieën en prints kosten € 0,03

 

 

Studietoelage

In de loop van het schooljaar kan een aanvraagformulier voor een studietoelage op het secretariaat van de school verkregen worden. Op dat ogenblik worden de juiste voorwaarden tot het bekomen van een toelage verstrekt.

Schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd bij ETHIAS |Hasselt | voor de lichamelijke letsels die ze oplopen tijdens de schooluren of ongevallen op weg van of naar school. Indien een leerling slachtoffer wordt van een schoolongeval, kunnen de aangifteformulieren worden afgehaald op het secretariaat.

 

Verkort schoolreglement "Magda"

Als onderwijs het antwoord is, wat is dan de vraag? 

Als het antwoord is ruimte bieden om te groeien, kans om actief, kritisch en creatief ( te leren en ) te zijn, onvergetelijke ervaringen en studiemomenten te beleven, zowel als leerling, als ouder, als leerkracht, … dan is de vraag schoolregels te respecteren als belangrijk onderdeel van onderwijs en samen school maken binnen EDP.

Deze transparante Erasmusversie baseert zicht op: Edp-profiel - Respect- Afwezig of te laat?-Studiehouding-Magda-Uit den boze en Safety first en wordt bij aanvang van een schooljaar door leerling en ouders ondertekend.

 

FAQ | Boekhouding

 

- Je kan de boekhouding steeds bereiken op boekhouding@erasmusdepinte.be of via 09/321 21 75.

- Storten op de eetkaart doe je vooraf op het rekeningnummer BE53 0960 1847 2053 met vermelding 'maaltijden + naam van de leerling'.

                                   ► Er is geen mogelijkheid om het eetsaldo tussendoor op te volgen.

                                   ► Ouders worden op het einde van de maand verwittigd indien zoon/dochter in het negatief staat.

- Facturen komen telkens met het rapport mee.

- Bij gescheiden ouders kunnen facturen niet opgesplitst worden.

- Mogelijkheid tot betaling via:

                                   ► domiciliëring (graag contact opnemen met boekhouding)

                                   ► afbetalingsplan (afspraak met boekhouding)

- Lockers kunnen gedeeld worden tussen broers en zussen en elk kan hierbij over een sleutel beschikken.