Grieks-Latijn

Visie op de studierichting 

In de studierichting Grieks-Latijn krijgen leerlingen een brede algemene vorming. In het specifiek gedeelte focussen ze op ‘gevorderde wiskunde’ en studies van de klassieke talen. Ze gaan thematisch en genregebonden aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Grieks en Latijn werd geschreven en krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen besteden tevens aandacht aan de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke gevoelens en gedachten maakt dit bij hen los en hoe gaan ze hierover beargumenteerd in gesprek? 

Leerlingenprofiel 

Deze studierichting spreekt leerlingen aan die ruim geïnteresseerd zijn in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Grieks en Latijn zijn geschreven, de literatuur in het Grieks en Latijn van de Klassieke Oudheid tot nu willen ontdekken, ervan genieten om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan, het als een uitdaging ervaren om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

Overgang naar de derde graad

Grieks-Latijn uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad: 

  • Grieks-Latijn
  • Grieks-Wiskunde
  • Latijn-Moderne talen · Latijn-Wetenschappen · Latijn-Wiskunde 

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen:Grieks-Latijn