Grieks-Latijn

LEERLINGENPROFIEL

Grieks-Latijn is iets voor jou als je:
•    cultuur, geschiedenis en samenleving boeiend vindt
•    houdt van verhalen en taal
•    geïnteresseerd bent in een uitgebreidere inhoud wiskunde
•    een flinke dosis doorzettingsvermogen en een juiste studiemethode hebt om alle vakken grondig te verwerken

PROFIEL STUDIERICHTING

Grieks-Latijn is een richting met een doorstroomprofiel. Via deze richting bereiden we je voor op verdere studies.
Naast de algemene basisvorming focussen we op de lectuur en de analyse van klassieke teksten en de wereld die erachter schuilgaat.
Door Grieks toe te voegen aan het pakket heb je geen complementair uur en heb je 33 uren les per week. 

INHOUD SPECIFIEKE VAKKEN

Grieks en Latijn

In de tweede graad worden de basis van het vocabularium en de grammatica verder uitgebouwd. 
Bovendien besteden we meer aandacht aan het begrijpen, vergelijken en actualiseren van authentieke teksten. Deze teksten doen je nadenken over de ordening van de maatschappij vroeger en nu.

Poëzie en filosofie confronteren je met de eigen waarden en subjectieve gevoelens. Juridische teksten leggen het verband tussen de Romeinse en de hedendaagse samenleving. Retorische teksten leren je argumenteren en laten je kennis maken met de mechanismen van manipulatie. 

Tijdens het bestuderen van historiografische teksten kijk je door een antieke bril naar historische gebeurtenissen en leer je daar kritisch mee omgaan. 
Je kruipt even in de huid van een Griek of Romein door het lezen van brieven en komedies die dagdagelijkse en soms heel herkenbare situaties beschrijven.

GRIEKS - LATIJN IN DE DERDE GRAAD

Grieks-Latijn in de tweede graad is verwant met de volgende richtingen in de derde graad:
•    Latijn – Moderne talen
•    Latijn – Wetenschappen 
•    Latijn – Wiskunde 
•    Grieks – Latijn
•    Grieks – Wiskunde

Op EDP kan je kiezen voor deze richtingen. Voor de richtingen binnen Latijn, verwijzen we naar de betreffende folder. Binnen de richtingen Grieks maken volgende vakken het onderscheid: 

Grieks – Latijn
•    taalsystematiek en literatuur in de klassieke talen
•    cultuurgeschiedenis

Grieks – Wiskunde 
•    taalsystematiek en literatuur in de klassieke talen
•    cultuurgeschiedenis
•    gevorderde wiskunde
•    programmeren en modelleren
•    uitgebreide biologie, chemie en fysica