Humane wetenschappen

 ​​​​LEERLINGENPROFIEL

 

Humane wetenschappen is iets voor jou als je:
•    nieuwsgierig bent naar mens en samenleving in tijd en ruimte
•    geïnteresseerd bent in het gedrag van mensen
•    gevoelig bent voor de wereld van kunst en cultuur
•    kritisch bent voor informatie en maatschappelijke verschijnselen

 

PROFIEL STUDIERICHTING

 

Humane wetenschappen is een richting in de doorstroomfinaliteit, waar mens en samenleving centraal staat. De basisvorming is dezelfde als voor de andere richtingen in deze finaliteit.
De specifieke vakken zijn te situeren in vier verschillende wetenschapsdomeinen: filosofie, kunst en cultuur, gedrags- en sociale wetenschappen.

 

INHOUD SPECIFIEKE VAKKEN

 

Gedragswetenschappen
Binnen dit vak ontdek je hoe de ontwikkeling van de mens in elkaar zit, hoe persoonlijkheid tot stand komt en hoe je gedrag kan verklaren.  

Sociale wetenschappen
Hier ontdek je hoe onze maatschappij functioneert en wat de invloed is van de sociale context. 

Filosofie
Tijdens de lessen filosofie ga je op zoek naar kennis door stil te staan bij ethische vraagstukken en na te denken over alles, zelfs over het denken zelf. 
Kunst en cultuur
Je leert aandachtig kijken en onderzoekt verschillende kunststromingen, periodes en samenlevingen. 

Onderzoekscompetenties 
Je leert een onderzoeksprobleem (v)erkennen en een antwoord zoeken, gebruikmakend van gerichte (leer)activiteiten, strategieën en tools. 

 

HUMANE WETENSCHAPPEN IN DE DERDE GRAAD

 

Humane wetenschappen uit de tweede graad is verwant met de volgende richtingen in de derde graad:
•    Humane wetenschappen
•    Welzijnswetenschappen

Op EDP kan je kiezen voor de richting Humane wetenschappen. De specifieke vakken voor deze richting zijn: 
•    filosofie
•    statistiek
•    kunstbeschouwing
•    gedragswetenschappen
•    sociale wetenschappen 
•    communicatiewetenschappen
•    sociaal recht

 

Lessentabellen

Lessentabel Humane wetenschappen 3de jaar

Lessentabel Humane wetenschappen 4de jaar