Humane wetenschappen

Humane wetenschappen 

  • Droom je van een beroep met veel sociale contacten?
  • Ambieer je een toekomst binnen de zorgverlenende sector of binnen het onderwijs?
  • Wil je je verder ontwikkelen als sociale wetenschapper, als psycholoog of criminoloog?
  • Ben je gefascineerd door moderne communicatiemedia en denk je er aan om internetjournalist te worden? 

 

Kortom, heb je een hart voor humane wetenschappen?

 

  • In de humane wetenschappen staat de studie van de mens en maatschappij centraal.
  • De gedragswetenschappen bestuderen de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, sociologie en pedagogie. Vragen die je tijdens deze lessen beantwoordt zijn bv. ‘Welke plaats heeft een kind in deze samenleving? Hoe verloopt de ontwikkeling van een mens? Hoe functioneren mensen in relatie met elkaar en in organisaties?’.
  • In cultuurwetenschappen komen ‘cultuurfenomenen’ in de brede betekenis van het woord aan bod. Je maakt in dit vak kennis met economie, recht, politiek, media en kunst. Je zoekt antwoorden op vragen over culturen en verschillen.
  • De studierichting streeft wetenschappelijke grondigheid en diepgang na.

 

Mogelijke studierichtingen na de richting humane wetenschappen

 

Master:

 

Psychologie, pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen, criminologie, rechten, sociologie, filosofie, moraalwetenschappen, …  

 

Prof. bachelor:

 

onderwijs, sociaal werk, orthopedagogie, communicatiemanagement, ergotherapie, verpleegkunde, logopedie, audiologie, …  

 

Lessentabellen

Lessentabel humane wetenschappen 5de jaar

Lessentabel humane wetenschappen 6de jaar