Humane wetenschappen

Visie op de studierichting 

De studierichting Humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. 

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader. 

Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit. 

Leerlingenprofiel 

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:
- is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte

is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen
- is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen
- verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement
- wil nadenken over essentiële levensvragen
- is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur
- gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen
- is geboeid door de actualiteit 

Accentverschuivingen binnen de studierichting 

De ‘oude’ Humane wetenschappen zijn opgebouwd rond twee vakken: gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen, elk bestaande uit zeven luiken. In de ‘nieuwe’ Humane wetenschappen vinden we de doelen en inhouden van deze vakken en luiken terug in vier verschillende wetenschapsdomeinen: filosofie, kunst en cultuur, gedragswetenschappen en sociale wetenschappen. 

In de ‘nieuwe’ Humane wetenschappen verdwijnt dus de naam ‘cultuurwetenschappen’, maar de doelen en inhouden ervan zijn ondergebracht in een ander ordeningskader.

De samenhang met de eindtermen rond burgerschap, historisch bewustzijn, leercompetenties en cultureel bewustzijn en culturele expressie bieden talloze kansen om het specifiek gedeelte van deze studierichting te verdiepen. 

Overgang naar de derde graad

Humane wetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad: 

- Humane wetenschappen 

Welzijnswetenschappen

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen in de 3e graad:

Humane wetenschappen