Latijn

 LEERLINGENPROFIEL

Latijn is iets voor jou als je:
•    cultuur, geschiedenis en samenleving boeiend vindt
•    houdt van verhalen en taal
•    geïnteresseerd bent in een uitgebreidere inhoud wiskunde
•    een flinke dosis doorzettingsvermogen en een juiste studiemethode hebt om alle vakken grondig te verwerken

PROFIEL STUDIERICHTING

Latijn is een richting met een doorstroom-profiel. Via deze richting bereiden we je voor op verdere studies.
Naast de algemene basisvorming focussen we in Latijn op de lectuur en de analyse van klassieke teksten en de wereld die erachter schuilgaat.
In het complementair gedeelte kan je kiezen voor een uur labo wetenschappen of een uur taallabo. 

INHOUD SPECIFIEKE VAKKEN

Latijn
In de tweede graad worden de basis van het vocabularium en grammatica verder uitge-bouwd. 
Bovendien besteden we meer aandacht aan het begrijpen, vergelijken en actualiseren van authentieke teksten. Deze teksten doen je nadenken over de ordening van de maatschappij vroeger en nu. 

Labo wetenschappen
Via laboproeven krijg je meer inzicht in de abstracte leerstof. Je voert experimenten uit met je labopartner, stelt verslagen op, ont-wikkelt modellen en gaat probleemoplossend aan de slag. Via de verworven onderzoeks-competenties kan je op het einde van het schooljaar volledig zelfstandig een wetenschap-pelijk probleem onderzoeken en rapporteren. 

Taallabo
In Taallabo werk je rond en met taal. Je doet interviews, maakt websites, kortfilmpjes en vertalingen en werkt rond spreekvaardigheden. In deze richting hebben we aandacht voor de talen Engels en Frans.

LATIJN IN DE DERDE GRAAD

Latijn in de tweede graad is verwant met de volgende richtingen in de derde graad:
•    Latijn – Moderne talen
•    Latijn – Wetenschappen 
•    Latijn – Wiskunde 

Op EDP kan je kiezen voor deze drie richtingen. Volgende vakken maken het onderscheid: 


Latijn – Moderne talen
•    taalsystematiek, literatuur in de moder-ne talen
•    cultuurgeschiedenis

Latijn – Wetenschappen
•    wiskunde i.f.v. wetenschappen
•    uitgebreide biologie, fysica, chemie en aardrijkskunde
•    STEM

Latijn – Wiskunde
•    gevorderde wiskunde
•    programmeren en modelleren
•    uitgebreide biologie, chemie en fysica
 

Lessentabellen

Lessentabel Latijn 3de jaar

Lessentabel Latijn 4de jaar