Leerbegeleiding

‘GROEIEN’ IN DE VISIE VAN EDP

Als team willen we vooral ‘de goesting’ om te leren aanwakkeren, zodat leerlingen kunnen groeien en hun talenten ontwikkelen in de best mogelijke omstandigheden.  

 

VERTROUWEN EN WELBEVINDEN

Welbevinden is één van onze prioriteiten. Goed in je vel zitten, is voor iedereen een belangrijke basis, zeker voor onze opgroeiende jongeren. 
We bouwen aan een vertrouwensband tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. EDP wil voor elke jongere een positief stimulerende en veilige omgeving creëren, waardoor ze zich beter ontplooien.
  
 

KLASCOACH EN LEERLINGBEGELEIDER

EDP kiest voor open communicatie en een laagdrempelige aanpak. De klascoaches zijn de eerste contact- en vertrouwenspersoon van leerlingen. Zij volgen ze op, bespreken de studiehouding en het gedrag tijdens leerlingcontacten en commu-niceren met alle betrokken partijen bij eventuele problemen. 
Leerlingen kunnen ook steeds met socio-emotionele vragen en voor advies rond studietips terecht bij de leerlingbegeleiders. De gesprekken en de verzamelde info vallen onder de discretieplicht.


Tijdens de ‘Cel leerbegeleiding’ overleggen de leerlingbegeleiders, het directieteam en de medewerkers van het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) rond individuele leerproblemen, medische, psychosociale en familiale problemen. Wat hier besproken wordt, is steeds vertrouwelijk. Op elk moment staat het belang van de leerling centraal en gebeurt alles in overleg met de betrokken leerling en/of ouder.  

 

LEERSTOORNISSEN

EDP werkt aan een actief beleid rond leerstoornissen. Het maakt deel uit van de schoolvisie om elke leerling, ongeacht talenten of problematiek, een leercontext te bieden die zo optimaal mogelijk is binnen een school met een doorstroomprofiel. Het gebruik van aangepaste software voor dyslectische leerlingen is daar slechts een voorbeeld van.

 

ONDERSTEUNINGSTEAM

Sinds enkele jaren werkt onze school samen met het ondersteuningsteam Kolibrie. Dit team biedt begeleiding binnen verschillende disciplines aan alle leerlingen met een gemotiveerd verslag die duidelijke ondersteuningsnoden hebben. 
Wie welke hulp nodig heeft, wordt altijd besproken met de school, de ouders, het ondersteuningsteam en het CLB. 
Het uiteindelijke doel is om  leerlingen, samen met het schoolteam, in de bestaande schoolcontext, zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. 

 

LEREN LEREN

Vakleerkrachten besteden binnen elk vak aandacht aan de verwerking van de leerstof. Leerlingen krijgen oefeningen waarmee ze efficiënte leerstrategieën onder de knie krijgen. 

In het eerste jaar leggen we de basis binnen de eerste module van SLIM (Schoolloopbaan in Modules). Leerlingen leren er werken met het schoolplatform ‘Smartschool’. Dit platform verzamelt alle essentiële informatie om goed te kunnen leren. Daarnaast leren ze een planning opmaken, zodat leerlingen groeien in hun leermethode.

 

CONTACTGEGEVENS

 

Leerbegeleiding op school

 

Katrien Devos
leerbegeleiding@erasmusdepinte.be

Pieter-Jan De Coninck
leerlingbegeleiding@erasmusdepinte.be

09 321 21 74

 

GO! CLB Deinze – Eeklo

 

Deinze.eeklo@go-clb.be

09 377 36 93

 

Ondersteuningsteam Kolibrie

 

AnjaDeRouck.Kolibrie@gmail.com