1ste jaar - cultuur - Latijn - sport - STEM

  BASISVORMING | 29 |
levensbeschouwing 2
aardrijkskunde 2
Engels 2
Frans 4
geschiedenis 1
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
plastische opvoeding 1
techniek 2
wiskunde 5
Actief Burgerschap & filosoferen 1
  KEUZEGEDEELTE  | 4 |
Cultuur | Muziek- Kunst | 2
Latijn 4
Sport 2
STEM | Science-Technology-Engineering-Mathematics | 2
  TOTAAL  | 33 |