2de graad : economie

 ECONOMIE

 • Hoe zit de beurs in elkaar?
 • Welke betalingstechnieken zijn er allemaal? Wat zijn de nieuwe tendensen?
 • Hoe komt het dat het nettoloon zoveel lager ligt dan het brutoloon?             
 • Welke invloed heeft de overheid op jouw leven?
 • Wat bepaalt consumentengedrag?


Kortom, je hebt een hart voor economie?   

 • Dan kan je vanaf de 2e graad de studierichting economie kiezen met een focus op talen, wetenschappen of wiskunde.
 • Bovendien kan je in de 3e graad kiezen tussen talen, wetenschappen of wiskunde.
 • De leerstof wordt gekoppeld aan de actualiteit, waardoor je meer inzicht zal verwerven in het economisch functioneren van de samenleving.
 • Je leert onderzoeksvragen opstellen, uitwerken, interpreteren en voorstellen aan je medeleerlingen.
 • Je zoekt relevante informatie op het net.
 • Je zal de kans krijgen om je talent als ondernemer te bewijzen in de minionderneming.
 • Je kan je getuigschrift voor bedrijfsbeheer behalen (noodzakelijk om je eigen zaak te beginnen).
Interne - officieuze benaming  3 | 4

 

moderne talen 

 

 

wetenschappen 

 

wiskunde

 

 

BASIS  |24 |

BASIS  | 24 |

BASIS  | 24 |

levensbeschouwing

2 2 2
aardrijkskunde 1 1 1
biologie 1 1 1
chemie 1 1 1
Engels 3 3 3
Frans 3 3 3
fysica 1 1 1
geschiedenis 2 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2 2
Nederlands 4 4 4
wiskunde 4 4  4
 

SPECIFIEK  | 4 |

SPECIFIEK  | 4 |

SPECIFIEK | 4 |

economie 4 4 4
 

COMPLEMENTAIR 

| 4  |  

COMPLEMENTAIR  

| 4 |

COMPLEMENTAIR  

| 4 |

biologie - 1 -
chemie - 1 -
Duits 0 | 1 - -
Engels 1 - 1
Frans 1 - 1
fysica - 1 -
ICT 1 - 1
seminarie 1 | 0 - -
wiskunde - 1 1
       
 

TOTAAL  

|32 |

TOTAAL

 | 32 |

TOTAAL  

| 32 |

 

Mogelijke studierichtingen    

 • Master: Toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelswetenschappen, …
 • Prof. bachelor: bedrijfs-, strategisch-, office -, KMO -, logistiek management, marketing, accountancy en fiscaliteit, financiën en verzekeringswezen, rechtspraktijk, ...