2de jaar - Latijn - moderne wetenschappen

   

Latijn

moderne wetenschappen

    BASISVORMING  | 26 | BASISVORMING  | 26 |
levensbeschouwing   2 2
aardrijkskunde   1 1
Engels   2 2
Frans   3 3
geschiedenis   2 2
lichamelijke opvoeding   2 2
natuurwetenschappen   2 2
Nederlands   5 5
plastische opvoeding   1 1
techniek   2 2
wiskunde   4 4
       
    BASISOPTIE  | 4 | BASISOPTIE  | 4 |
Latijn   4 -
economie   - 2
labo natuurwetenschappen   - 2
       
    COMPLEMENTAIR |2 | COMPLEMENTAIR | 2 |
SLIM * | STEM   - 2
labo natuurwetenschappen   2 -
       
    TOTAAL  | 32 | TOTAAL  | 32 |

 * SLIM: School-Loopbaan-In-Modules | Economie - Humane Wetenschappen - STEM/ ICT - Talen - Wetenschappen |