2de jaar - Latijn - moderne wetenschappen

   

 

 

    BASISVORMING     25  
       
TALEN Nederlands 4  9 
  Frans 3  
  Engels 2  
       
STEM Wiskunde 4 8
  Natuurwetenschappen 2  
  Aardrijkskunde 1  
  Techniek 1  
       
ACTIEF BURGERSCHAP Geschiedenis 2 3
  Economie, recht & ondernemen 1  
       
SPORT     2
LEVENSBESCHOUWING     2
KUNSTATELIER   - 1
       
IMPACT   BASISOPTIE 5
_keuzegedeelte_ Economie & organisatie    
  Klassieke talen    
  Maatschappij & welzijn    
  Moderne talen & wetenschap    
  STEM & wetenschap    
       
UPDATE & UPGRADE Remediëren & excelleren    
_verkennen-verbreden-verdiepen_ Frans - wiskunde 2  
       
    TOTAAL  | 32 |