3de graad

zesdes

‘Onderzoeken’

In de 3e graad bereiden we EDP leerlingen grondig voor op verdere studies in het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit).

Als echte onderzoeker leer je vanuit kennis, inzichten en vaardigheden, kritische onderzoeksvragen te stellen, ga je efficiënt om met bronnen, verwerf je wetenschappelijke onderzoeksmethoden, kan je onderzoeksresultaten adequaat communiceren en kan je kritische beschouwingen van anderen in het eigen onderzoekswerk integreren. We leggen hierbij de nadruk op eigenaarschap en zelfevaluatie.
 

De richtingen in de 3de graad op EDP

Economie

  • Economie moderne talen
  • Economie wetenschappen
  • Economie wiskunde

Humane wetenschappen

Latijn

  • Latijn moderne talen
  • Latijn wetenschappen
  • Latijn wiskunde

Wetenschappen - wiskunde

Moderne talen