3de graad : humane wetenschappen

 

5 | 6

  BASIS | 21 |
levensbeschouwing 2
aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
lichamelijke opvoeding 2
geschiedenis 2
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
wiskunde 3
  SPECIFIEK | 7 |
cultuurwetenschappen 3 | 4
gedragswetenschappen 4 | 3
  COMPLEMENTAIR | 4 |
filosofie 2
labo wiskunde - statistiek 1
seminarie - ICT 1
  TOTAAL | 32 |