3de graad : wetenschappen - wiskunde

 

5 | 6

BASISVORMING 

| 22 |

levensbeschouwing 2
aardrijkskunde 1
biologie 1
chemie 1
Engels 2
Frans 3
fysica 1
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
wiskunde 3
  SPECIFIEK GEDEELTE | 7 |
aardrijkskunde 1 | 0
biologie 0 | 1
chemie 1
fysica 1
wiskunde 4
  COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 3 |
biologie 1 | 0
labo chemie 1
labo fysica 1
labo wiskunde - biologie * 0 | 1
  TOTAAL |32 |

* Lestijden worden verdeeld: labo biologie en wiskunde