Economie

Vraag je je wel eens af: 

 • Hoe zit de beurs in elkaar?
 • Welke betalingstechnieken zijn er allemaal? Wat zijn de nieuwe tendensen?
 • Hoe komt het dat het nettoloon zoveel lager ligt dan het brutoloon?
 • Welke invloed heeft de overheid op jouw leven?
 • Wat bepaalt consumentengedrag?

Kortom, je hebt een hart voor economie?

 • In de 3e graad kan je kiezen tussen de richtingen Economie talen, Economie wetenschappen of Economie wiskunde.
 • De leerstof wordt gekoppeld aan de actualiteit, waardoor je meer inzicht zal verwerven in het economisch functioneren van de samenleving.
 • Je leert onderzoeksvragen opstellen, uitwerken, interpreteren en voorstellen aan je medeleerlingen.
 • Je zoekt relevante informatie op het net.
 • Je zal de kans krijgen om je talent als ondernemer te bewijzen in de minionderneming.
 • Je kan je getuigschrift voor bedrijfsbeheer behalen.

 

Te combineren polen

 

Mogelijke studierichtingen na het middelbaar


Master:

Toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, handelswetenschappen, ...


Prof. bachelor:

bedrijfs-, strategisch-, office -, KMO -, logistiek management, marketing, accountancy en fiscaliteit, financiën en verzekeringswezen, rechtspraktijk, ...

 

Lessentabellen

Lessentabel economische richtingen 5de jaar

Lessentabel economische richtingen 6de jaar