Moderne talen

LEERLINGENPROFIEL

De richting Moderne talen is iets voor jou, als je:
•    een brede talige en culturele interesse hebt
•    graag meerdere talen wilt leren spreken: Engels, Frans en Duits
•    nieuwsgierig bent naar de werking van taal als systeem
•    wilt weten wat de impact is van taal op cultuur en samenleving
•    graag leest en openstaat voor allerlei soorten literatuur

PROFIEL STUDIERICHTING

Moderne talen is een nieuwe studierichting. Het is een richting met doorstroomfinaliteit die je voorbereidt op het hoger onderwijs.
Je verbetert je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijg je nog een extra taal, namelijk het Duits. 
De taalwetenschappelijke doelen situeren zich op het domein van de taalsystematiek (talige bouwstenen), de sociolinguïstiek (taal en maatschappij) en de pragmatiek (taalhandelingen). 

INHOUD SPECIFIEKE VAKKEN

In deze richting krijg je twee uren Duits en een extra uur Nederlands, Frans en Engels. Daarnaast zijn er de vakken taalwetenschappen en onderzoekscompetenties.

Deze invulling geeft je de kans in deze richting dieper te graven en hoger te mikken, zowel op het vlak van kennis als van vaardigheden.

 Naast de studie en het oefenen van taal als communicatiemiddel, wordt de taal zelf onderwerp van onderzoek. We hebben aandacht voor taalsystemen, doelgerichte communicatie, literatuur en de relatie tussen taal en cultuur. 

MODERNE TALEN IN DE DERDE GRAAD

Moderne talen in de tweede graad is verwant met de volgende richtingen in de derde graad:
•    Economie – Moderne talen
•    Latijn – Moderne talen
•    Taal- en communicatiewetenschappen
•    Moderne talen - Wetenschappen

Op EDP kan je kiezen voor deze richtingen. De taalspecifieke vakken voor deze richtingen zijn: 

•    taalwetenschappen: systematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving en -ontwikkeling 
•    communicatieve vaardigheden
•    Nederlands, Frans, Engels en Duits: systematiek, literatuur, communicatie
•    Duits: Landeskunde

Taal- en communicatiewetenschappen focust bovendien op:

•    Frans en Engels: sociolinguïstiek en pragmatiek
•    samenleving en politiek: communicatiewetenschappen
•    talen algemeen: pragmatiek