Moderne talen

 

In de ‘oude’ structuur van het secundair onderwijs bestaat er in de tweede graad geen specifieke studierichting Moderne talen. Scholen kunnen wel een ‘optie moderne talen’ aanbieden waarbij leerlingen extra uren talen krijgen, maar hiervoor zijn door de overheid geen specifieke doelen geformuleerd. 

In de nieuwe studierichting Moderne talen kiezen we voluit voor vele talen. De leerlingen realiseren niet alleen cesuurdoelen voor Duits, Engels, Frans en Nederlands maar ook cesuurdoelen voor ‘talen algemeen’. Dit zijn belangrijke taalwetenschappelijke doelen die de talen overstijgen. Het gaat in de 2e graad om: 

- algemene aspecten m.b.t. taalsystematiek

- sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten

- pragmatiek

Op basis van de keuzes die de school maakt, kunnen leerlingen daarenboven in het complementair gedeelte ook Spaans of een andere vreemde taal volgen. Deze helpen uiteraard ook mee om de algemene taaldoelen te realiseren. 

Visie op de studierichting 

Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. Op basis van de keuzes die de school maakt, kunnen zij daarenboven in het complementair gedeelte ook Spaans of een andere vreemde taal volgen. 

Deze studierichting daagt leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. 

Leerlingenprofiel 

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur. 

Overgang naar de derde graad

Moderne talen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad: 

· Economie-Moderne talen
· Latijn-Moderne talen
· Moderne talen - Wetenschappen
· Taal-en communicatiewetenschappen

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen: 

Moderne Talen