Natuurwetenschappen

LEERLINGENPROFIEL

Je kiest voor de richting Natuurwetenschappen als je:
•    geïnteresseerd bent in wetenschappen en wiskunde
•    nieuwsgierig bent en wilt experimenteren
•    logisch kan redeneren
•    zelfstandig en kritisch informatie kan verwerken
•    graag met mensen samenwerkt
•    nauwkeurig kan werken
•    graag op de hoogte blijft van de actualiteit

PROFIEL STUDIERICHTING

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke richting uit de finaliteit doorstroom. Naast een brede basisvorming wordt er ingezet op het verdiepen van de wetenschappelijke vakken en een sterke wiskundige ontwikkeling.
Gaandeweg ontwikkel je een theoretisch denkkader waarmee je nadien zelf aan de slag gaat om oefeningen en wetenschappelijke problemen op te lossen. 

INHOUD SPECIFIEKE VAKKEN

Wetenschappelijke vakken

In het vak biologie maak je kennis met de bouw van het lichaam en de verschillende microben. Ook ecologie komt uitgebreid aan bod, met een focus op milieuverontreiniging en klimaatproblematiek.
Bij fysica leer je de natuurwetten kennen die ons dagelijks leven beïnvloeden.
In de lessen chemie ervaar je de wereld van de verandering, bijvoorbeeld over de scheiding van stoffen en het bereiden van belangrijke producten. 

Labo wetenschappen

Via proefondervindelijk leren krijg je meer context bij thema’s die in de theorieles aan bod komen en uiteindelijk ook meer inzicht in de abstracte leerstof. Je voert experimenten uit met je labopartner, stelt verslagen op, ontwikkelt modellen en gaat probleemoplossend aan de slag. Via de verworven onderzoekscompetenties kan je op het einde van het schooljaar volledig zelfstandig een wetenschappelijk probleem onderzoeken en rapporteren.

NATUURWETENSCHAPPEN IN DE DERDE GRAAD

Natuurwetenschappen in de tweede graad is inhoudelijk verwant aan de volgende studierichtingen in de derde graad:

•    Biotechnologische en Chemische wetenschappen
•    Wetenschappen - Wiskunde

Biotechnische en Chemische wetenschappen focust op:

•    wiskunde in functie van wetenschappen
•    informaticawetenschappen
•    uitgebreide fysica, chemie en biologie
•    STEM-engineering + labo

Wetenschappen - Wiskunde focust op:

•    gevorderde wiskunde
•    informaticawetenschappen
•    uitgebreide fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde
•    onderzoeksvaardigheden + labo STEM