Natuurwetenschappen

Accentverschuivingen binnen de opleiding 

Deze opleiding is quasi identiek gebleven. De nieuwe opleiding Natuurwetenschappen zet wel extra in op de STEM-eindtermen. Dat valt ook op als je de richting vergelijkt met andere doorstroomopleidingen. Door deze focus te leggen, kunnen leerlingen theoretische modellen uit de wetenschapsvakken beter koppelen aan toepassingen uit het dagelijks leven. 

Visie op de studierichting 

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs. 

Leerlingenprofiel 

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs. 

Overgang naar de derde graad

Natuurwetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:

· Biotechnologische en Chemische wetenschappen

· Moderne talen-Wetenschappen
· Technologische wetenschappen en Engineering
· Wetenschappen-Wiskunde 

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen:

Natuurwetenschappen 1aNatuurwetenschappen 1B