Nieuwe invulling 3de leerjaar

header wit

Nieuwe richtingen in het derde jaar vanaf schooljaar 2021 – 2022

Op 1 september 2019 ging de modernisering van start. Om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden, werd het secundair onderwijs hertekend met nieuwe eindtermen die door de overheid ontwikkeld werden. Leerjaar na leerjaar wordt de modernisering nu verder uitgerold. Volgend schooljaar is het derde leerjaar aan de beurt. 

De leerlingen krijgen in de eerste graad uitgebreid de kans om te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen en om ze verder te ontplooien. Het belangrijkste doel is hen voor te bereiden op een gerichte studiekeuze in de tweede graad. 

 

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • doorstroomfinaliteit: doorstromen naar het hoger onderwijs 

Dit zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen die de bedoeling hebben om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

  • arbeidsmarktfinaliteit: doorstromen naar de arbeidmarkt

Studierichtingen met arbeidsmarktfinaliteit behoren tot een zelfde studiedomein. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen of voor te bereiden op gaan werken.

  • dubbele finaliteit: doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs zijn mogelijk 

Studierichtingen met dubbele finaliteit behoren tot een studiedomein. Zij hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen.

 

Op EDP blijven we ons traditiegetrouw focussen op richtingen met een doorstroomfinaliteit. De richtingen die we in het verleden aanboden, blijven we organiseren. De invulling wordt wel aangepast aan de nieuwe eindtermen en sommige krijgen een nieuwe naam: Economie wordt Economische wetenschappen en Wetenschappen wordt Natuurwetenschappen. De richtingen Latijn en Humane wetenschappen blijven hun naam behouden.

Naast de bestaande zullen er vanaf het schooljaar 2021-2022 enkele nieuwe richtingen opgestart worden. 

Naast Latijn vragen we ook de richting Grieks-Latijn aan. De interesse voor deze richting werd gewekt doordat de leerlingen in 2A die kiezen voor de basisoptie Klassieke Talen ook kennismaken met Grieks. Ze zijn hierover zeer enthousiast en willen dit graag verderzetten in de tweede graad. 

Daarnaast is er voor de tweede graad een volledig nieuwe richting uitgerold: Moderne Talen. Ook hiervoor is er veel belangstelling.