Ontdekken

Levenslang leren
 

‘Leer niet voor de school. Leer voor het leven’


Leren draagt bij tot de totaalontplooiing van elk individu, een leven lang. Het aanreiken van kennis is een belangrijk onderdeel van ons curriculum dat moet leiden tot burgers die met beide voeten in de wereld staan. Maar kennis is niet het enige. 

Om de persoonlijke groei van onze leerlingen waar te maken reiken we een kader aan waarin zo’n totaalontwikkeling kan gebeuren.  Dit kader zijn de transversale eindtermen. In deze eindtermen legt de overheid voor scholen een aantal opdrachten vast die ze voor onderwijs en samenleving belangrijk vindt. Zo is actief burgerschap vandaag meer dan ooit een belangrijk na te streven item: gezond leven en zorg dragen voor elkaar en je omgeving. 

Bij EDP willen we via deze eindtermen proberen de leerlingen te laten stilstaan bij het meest complexe en het meest fascinerende gegeven dat er is: het leven in alle facetten.  

EDP begeleidt nieuwsgierigheid gebaseerd op diepgaande kennis, vaardigheden en attitudes in het kader van levenslang en levensbreed leren om als betrokken burger 'een vaste voet aan de grond te krijgen'.