Participatie

SAMEN SCHOOL MAKEN

 

Inspraak

In EDP is inspraak van ouders, leerlingen en en het schoolteam belangrijk. “Samen school maken” is de idee. Een school waar iedereen samen werkt, samen denkt, oplossingen zoekt en samen beslist. EDP betrekt je bij het dagelijkse werken en je kan meedenken over het beleid en de toekomst van de school. Dit zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt.

'Leerlingenraad'

Het is opvallend hoeveel goesting de leerlingen hebben die in de leerlingenraad zetelen. Bijgestaan door enthousiaste leerkrachten functioneert deze groep als spreekbuis voor alle leerlingen. Zij legt de focus op 'je goed voelen', organiseert verschillende activiteiten gedurende het schooljaar en wordt betrokken bij het beleid van de school. 

'Ouderraad' Verslagen Ouderraad

Als ouder ben je lid van de ouderraad en draag je bij tot een goede werking van de school. Je bevordert en ondersteunt de communicatie tussen de ouders, het team en de directie. Zo vertegenwoordig je ook de leerlingen. Je denkt en helpt mee aan de positieve uitstraling van de school. We komen 3 keer per schooljaar samen … Via ouderraad@erasmusdepinte.be kan je meer info vragen.

'Vakwerkgroep'

Leerkrachten zijn verenigd in teams die vakwerkgroepen worden genoemd. Vakwerkgroepen vergaderen 3 à 5 keer in het schooljaar.
Vakwerkgroepen maken per vak afspraken over leerinhouden, uitstappen, bestellingen …om leerlingen optimaal te begeleiden en te onderwijzen.

'Kernteam'

Een vertegenwoordiging van leerkrachten dat hoofdzakelijk fungeert als spreekbuis voor het team naar de directie toe omtrent de dagelijkse schoolwerking.

'Schoolraad' Verslagen Schoolraad

De schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies over het werkplan van de school, over de werking van leerlingen, over de buitenschoolse activiteiten. De directeur overlegt met de schoolraad over de aanwending van de lestijden, de organisatie van de opdrachten buiten de klas, over veiligheid op school en over het schoolreglement. De directeur woont de vergaderingen bij met een raadgevende stem. De schoolraad komt 3 à 4 keer per schooljaar samen en bestaat uit ouders, personeelsleden en vertegenwoordigers uit de ruimere sociale, economische, culturele omgeving van de school. Ook leerlingen uit de leerlingenraad worden betrokken bij de schoolraad.