Projecten

Levenslang leren

 

‘Leer niet voor de school. Leer voor het leven’

EDP – ten VOETen uit |  Leren draagt bij tot de totaalontplooiing van elk individu, een leven lang.  Het aanreiken van kennis is een belangrijk onderdeel van ons curriculum dat moet leiden tot burgers die met beide voeten in de wereld staan | Om deze persoonlijke groei waar te maken reiken we een kader aan waarin zo’n totaalontwikkeling kan gebeuren.  Dit kader zijn de VOETen. In de vakoverschrijdende eindtermen legt de overheid voor scholen een aantal opdrachten vast die ze voor onderwijs en samenleving belangrijk vindt. Zo is actief burgerschap is vandaag meer dan ooit een belangrijk na te streven item: gezond leven en zorg dragen voor elkaar en je omgeving | Bij EDP willen we via de VOETen proberen de leerlingen te laten stilstaan bij het meest complexe & het meest ontzettend fascinerende gegeven dat er is: het leven in alle facetten.  

 

Ontdekken

We leven in een boeiende, maar complexe wereld. Vanuit vele invalshoeken en informatiebronnen begeleiden we onze leerlingen in de 1e graad op hun ontdekkingstocht naar fascinerende processen in natuur, techniek, cultuur, taal, wiskunde | STEM |, ... .

Oriënteren

In de 2de graad richten we hun aandacht op en oriënteren we ons – naargelang onze interesse - op natuurwetenschappelijk onderzoek, op de studie van brede maatschappelijke en culturele processen en op het analyseren van onze en andere talen.

Onderzoeken

In de 3e graad bereiden leerlingen zich grondig voor op verdere studies in het hoger onderwijs. Als echte onderzoekers stellen ze goede onderzoeksvragen| vanuit kennis, inzichten en vaardigheden | gaan ze correct om met bronnen, beheersen ze heel wat wetenschappelijke onderzoeksmethoden, communiceren ze onderzoeksresultaten naar buiten toe en gaan ze correct om met kritische beschouwingen op ons onderzoekswerk.

EDP begeleidt nieuwsgierigheid gebaseerd op diepgaande kennis, vaardigheden en attitudes in het kader van levenslang en levensbreed leren om als betrokken burger 'een vaste voet een grond te krijgen'.

Pagina's