Lezing asiel en migratie

17/04/18
3de graad

Asiel en migratie zijn hot items. Sinds 2015 is het thema niet meer weg te denken uit de media. Beelden van het aangespoelde lichaam van de peuter Alan Kurdi, de jungle van Calais en de slavenmarkten in Libië laten niemand onberoerd. Het maatschappelijke debat hierover wordt vaak verhit gevoerd: maken Europese landen de juiste beslissingen? In welke mate is de westerse wereld mee verantwoordelijk voor de menselijke drama’s die zich afsprelen binnen de vluchtelingencrisis? Of is dit niet het juiste woord en moeten we spreken van opvangcrisis? Dergelijke onderwerpen werden reeds behandeld in de lessen geschiedenis binnen het hoofdstuk over de Europese Unie.

Als uitloper hiervan, gaf Tom Naegels op 17 april een lezing over asiel –en migratiegeschiedenis voor de zesdejaars. Hij schetste op welke manier naoorlogse vluchtelingenstromen vanaf 1945 het huidige asielbeleid hebben vormgegeven. Internationale teksten als de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en de Conventie van Genève tonen aan dat het asielrecht kort na de Tweede Wereldoorlog al op twee benen hinkte: enerzijds de wens om vluchtelingen te helpen vanuit humanitair en moreel oogpunt, anderzijds de angst voor socio-economische problemen als er zich te veel vluchtelingen zouden aandienen. In de lezing werd verder verklaard waarom er sinds de jaren 1980 zoveel meer asielzoekers naar Europa komen.