Studietoelage

Een studietoelage, vaak ook 'studiebeurs' genoemd, is de steun die de gemeenschappen toekennen aan minder begunstigde leerlingen. Deze steun kan worden aangevraagd tijdens het middelbaar en het hoger onderwijs.

Om in aanmerking te komen voor een studiebeurs moet u aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • voltijds onderwijs volgen in een onderwijsinstelling
  • een regelmatige leerling zijn
  • geen academiejaar overdoen of geen schooljaar volgen dat overeenstemt met hetzelfde niveau of een niveau lager dan het afgemaakte voorgaande jaar (behalve in uitzonderlijke gevallen)
  • het toegestane maximale inkomen niet overschrijden
  •  …

Meer info hierover kan je vinden via deze link.

In de loop van het schooljaar kan een aanvraagformulier voor een studietoelage op het secretariaat van de school verkregen worden of je kan deze online aanvragen via deze link.