Dag van de Actieve Burger

03/04/19

Actief burgerschap is voor het GO! geen loos begrip. In elke GO! school worden de leerlingen grondig voorbereid om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving en om die samenleving ook actief mee vorm te geven.

Daarom zetten we ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van het GO! in 2019 actief burgerschap extra in de kijker. We roepen 3 april 2019 uit tot 'Dag van de Actieve Burger'.